Projecten


Rabo Re-Create Festival

Geplaatst 17 nov. 2011 08:00 door Magchiel Koekkoek

Soms blijken ideeën naadloos op elkaar aan te sluiten. Zoals bij het Re-Create Festival. Rabobank Drechtsteden had een idee, de BOD Groep wilde dat graag uitvoeren en daarna bleek het ook nog eens perfect in de wensen van Dordrecht Marketing en het Dordrechts Museum te passen. Dus heeft de regio er zaterdag 10 december een nieuw festival bij!

“We hadden het gevoel dat we te weinig binding hebben met jongeren in de leeftijdsgroep veertien tot zeventien jaar”, vertelt Sanna Blonk, marktanalist bij Rabobank Drechtsteden. “En dus zijn we gaan nadenken over een event om die jongeren te bereiken. Het moest iets zijn wat én aanspreekt bij die doelgroep, én pas bij de Rabobank. En omdat we een bank zijn en geen evenementenorganisator zijn we op zoek gegaan naar een partner.”


Niet OK - Pilot Nieuwe Westen Rotterdam

Geplaatst 4 okt. 2010 09:27 door Onbekende gebruiker   [ 17 nov. 2010 07:00 bijgewerkt ]

BOD Groep is medio december 2009 in samenwerking met de gemeente Rotterdam en haar dienstwerken een pilot van Niet OK! gestart in de probleemwijk Nieuwe Westen. De pilot duurde tot en met april 2010. Tijdens de pilot zijn er 25 smartphones verdeeld over 20 bewoners en ondernemers en 5 professionals (stadstoezicht). In de eerste maanden van de pilot zijn er 300 meldingen via 
nietok.nl binnengekomen, die door de gemeente Rotterdam in behandeling zijn genomen en zijn afgehandeld. De reacties van zowel de bewoners als de diensten zijn zeer positief. 

Een succesvolle pilot in de wijk Nieuwe Westen in Rotterdam heeft de volgende resultaten:

  • Voor de pilot was 5% van de bewoners tevreden over de terugkoppeling van de gemeente, via Niet OK is 47% tevreden tot zeer tevreden
  • Voor de pilot was 25% tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van de terugkoppeling, na de pilot is dit meer dan 70%
  • De diensten hebben de pilot als positief ervaren, je ziet aan de foto meteen wat er aan de hand is
  • Intake via Niet OK is 67% goedkoper dan een telefonische melding
Jackie Gannon (bewoonster):

“Het is een erg handig apparaat, je hebt het altijd in je zak zitten. Als je dan op straat iets ziet wat je ‘niet ok’ vind, dan maak je er een foto van en stuur je het door naar de gemeente. Heel gebruiksvriendelijk. Je krijgt meteen een terugkoppeling van de coördinatie dat het ontvangen is en als het wel of niet afgehandeld is. Alle dingen die ik gemeld heb zijn vervolgens ook opgelost.”

“Veel makkelijker dan dit kan niet echt. Er is al een GPS-functie ingebouwd, dus je hoeft alleen maar op een knop te drukken en een huisnummer te vermelden en hij weet waar je staat. Dit is al Blackberry voor dummies.”

Arie Eikelboom (Roteb):

“Het betrekken van burgers in hun eigen buurt geeft meer samenhorigheid en Niet OK! geeft burgers ook de kans om de diensten beter te leren kennen. Zo kunnen we gezamenlijk naar hetzelfde doel streven: een schone en veilige leefomgeving. We merken ook dat mensen trots zijn dat ze een smartphone hebben en ze proberen dit dan ook zo goed mogelijk te doen.”

Momenteel werkt Niet OK! alleen in een gesloten pilot in Rotterdam. In de toekomst kan iedereen gebruik maken van Niet OK! Voor interesse in Niet OK! voor jouw buurt kunt u contact met ons opnemen.

Niet OK is een mobiele applicatie voor smartphones, waarmee burgers meldingen kunnen maken over dingen die zij 'niet ok' vinden in de buitenruimte. Dit gebeurt aan de hand van foto's met daaraan gekoppelde GPS coördinaten. Deze applicatie wordt vervolgens gekoppeld aan het meldingssysteem van gemeenten. Hiermee creëer je burgerparticipatie en meer betrokkenheid bij de leefomgeving.

Niet Ok is een initiatief van BOD Groep en ontwikkeld in samenwerking met e-office. Meer informatie over Niet OK is terug te vinden op www.nietok.nl.

Jij en je toekomst

Geplaatst 4 okt. 2010 09:08 door Onbekende gebruiker   [ 7 okt. 2010 01:47 bijgewerkt ]

Bij het opstellen van het actieplan Jeugdwerkloosheid kan de jeugd niet genegeerd worden. Hoe ervaren jongeren de economische crisis? Waar lopen ze tegen aan? Heeft de crisis invloed op studiekeuze en wat zijn oplossingen waar jongeren bij gebaat zijn? Deze en meer vragen zijn in deze onderzoeken aan circa 1200 jongeren, verspreid over verschillende opleidingsniveau's, tijdens Groepchatsessies voorgelegd. Op actieve wijze hebben jongeren onder meer gestemd op stellingen, discussie gevoerd over de problemen waar ze tegen aan lopen, en gebrainstormd over mogelijke oplossingen. De resultaten zijn in rapporten beschreven en op zowel interactieve conferenties als middels een aansprekende flyer teruggekoppeld aan jongeren.

Opdrachtgever: Regio Drechtsteden en Gorinchem ; Provincie Friesland
Doel: Jongeren betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het actieplan jeugdwerkloosheid
Instrumenten: Groepchat en stempresentatie

Dancetour projects 2011

Geplaatst 4 okt. 2010 09:07 door Onbekende gebruiker   [ 10 nov. 2010 03:23 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]

Projecten om jongeren en jong volwassenen bij elkaar te brengen rondom Dancetour - bringing people together.
De projecten zijn opgezet rondom de thema’s ontwikkelingswerk, mensen met een beperking, jeugd en onderwijs.


Stichting Dancetour staat voor het bij elkaar brengen van jongeren en jong volwassenen door middel van verschillende projecten en evenementen. De Dancetour projecten hebben een educatief karakter, waarbij er samengewerkt wordt met jongeren van verschillende onderwijsinstellingen, poppodia, lokale horeca, jongerencentra en instellingen voor mensen met een beperking. De projecten zijn opgezet rondom de thema’s ontwikkelingswerk, mensen met een beperking, jeugd en onderwijs.


Activiteitendag voor mensen met een beperking
Stichting Dancetour bereikt verschillende lagen uit de samenleving. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak niet de mogelijkheid om het evenement te bezoeken dan wel aan een activiteit deel te nemen. Dancetour biedt deze mensen een activiteiten middag aan waar ze kunnen deelnemen aan een DJ workshop, kunnen dansen en deelnemen aan andere activiteiten. In meerdere Dancetour steden zijn ROC dan wel HBO studenten betrokken bij de organisatie. In 2010 heeft Dancetour dit project voor het eerst in twee steden succesvol opgezet.

Dancetour DJ Knock Out

Voorafgaand aan elk evenement wordt een DJ contest georganiseerd onder lokaal talent uit de omgeving. Zij kunnen hun eigen DJ mix insturen naar Dancetour. Uiteindelijk strijden vier finalisten tijdens de live DJ Knock Out in een lokaal poppodium om een plek in de line-up van het Dancetour evenement in hun stad. Dancetour heeft voor dit project een samenwerking met GOGO tours, de aanbieder van populaire jongeren vakanties. Van alle winnaars maken meerdere DJ’s kans op drie weken lang op vakantie bestemmingen van GOGO te draaien.

Mixperience
Tijdens de Mixperience wordt een workshop gegeven waar bezoekers onder professionele begeleiding de beginselen van het DJ vak kunnen leren. De Mixperience wordt zowel op het evenement als op een centraal plein in de stad georganiseerd. Dancetour organiseert deze Mixperience in samenwerking met studenten van een plaatselijke ROC of HBO opleiding.

Beveiliging meeloop stage
ROC Studenten van de opleiding beveiliging krijgen de unieke mogelijkheid om stage te lopen bij de beveiliging van het evenement, een professioneel bedrijf in hun vakgebied. Op secundaire posten worden onder begeleiding van beveiligingsbedrijf RISK, studenten ingezet voor ondermeer de visitatie, toezicht op nooduitgangen en toezicht op backstage terreinen.

Jeugdzorg/jongeren organisatie
Via de plaatselijk afdeling van jeugdzorg of een jongeren organisatie worden jongeren gevraagd om mee te helpen met de op– en afbouw van het evenement. Voor deze jongeren een leuke ervaring, een stap(je) richting regulier werk en een leuke bijverdienste.

Dancetour projects abroad
Stichting Dancetour is een nieuwe samenwerking gestart met de 1%CLUB en Be-More. Samen met deze organisaties gaat Dancetour een start maken om met hulp van Nederlandse en Afrikaanse jongeren Dancetour participatieprojecten op te zetten in Zuid-Afrika. Projecten voor en door lokale Afrikaanse jongeren.

Bijzonder aan deze samenwerking is dat acht Nederlandse jongeren hun bijdrage leveren vanuit Nederland en de kans krijgen zelf af te reizen naar Zuid-Afrika om daar de projecten te realiseren. Be-More heeft vaste regio coördinatoren, deze gaan de jongeren ontvangen, begeleiden en aansturen.

Het project wordt geplaatst op de website van de 1%CLUB. In het kader van 1%DOEN worden projecten gekoppeld aan andere participatieprojecten zoals de Mixperience, DJ Knock Out of het evenement. Jongeren die onder begeleiding staan van de studenten die afreizen naar Zuid-Afrika, kunnen een diversiteit aan projecten uitwerken. Deze zijn vooral gericht op fondswerving “hoe gaan we het project financieren” communicatie en promotie “hoe gaan we bekendheid geven aan het project”.

Het project moet bij de jongeren bewustzijn en maatschappelijk betrokkenheid creëren en een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van de Afrikaanse jongeren.

Opdrachtgever: Stichting Dancetour
Doel: Jongeren participatie mogelijkheden bieden
Instrument: Participatieprojecten

Eerlijk over alcohol

Geplaatst 4 okt. 2010 09:05 door Onbekende gebruiker   [ 7 okt. 2010 01:59 bijgewerkt ]

Alcohol is een actueel thema. In plaats van jongeren pas in het eindstadium te bereiken, betrekt dit project jongeren vanaf het begin bij de invulling van de campagne. De mening van jongeren over alcohol wordt geïnventariseerd en de actieve chatsessies creëren bovendien bewustwording en gedragsverandering. Aan de chatsessies hebben 130 jongeren uit MAVO, HAVO en VWO klassen meegedaan. De resultaten van de Groepchat vormden de input voor een Lagerhuis-discussie met jongeren, gemeenteraadsleden en wethouders Dit alles is vervolgd met ludieke acties tijdens jongerenactiviteiten en -evenementen. Deze acties trekken op een leuke manier de aandacht voor het thema en brengen de resultaten van de chatsessies onder een grotere doelgroep. Voorbeelden van ludieke acties zijn een professionele blaastest in combinatie met een reactievermogenspel (deze trok 100 tot 150 deelnemers per dag), een alcoholvrije cocktailshaker en een alcoholvrije cocktailworkshop (hieraan hebben 40 jongeren deelgenomen, meer of minder is ook mogelijk).

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Doel:Jongeren bewust maken van Alcohol (mis)gebruik ; Inventariseren hoe jongeren denken over alcohol
Instrumenten: Groepchatsessie, lagerhuis debat en ludieke acties

JOB

Geplaatst 4 okt. 2010 09:03 door Onbekende gebruiker   [ 10 nov. 2010 03:20 bijgewerkt ]

Jongeren kunnen op de website vraaghetjob.nl terecht met al hun vragen over werk, school, werkloosheid, etc. Via de chatfunctie kunnen ze ook vragen stellen aan JOB.Het project JOB in Alkmaar is een vergelijkbaar project als Hoe werk jij aan je toekomst. Voor dit project is de website vraaghetjob.nl opgezet. Jongeren tot en met 27 jaar die vragen hebben over jeugdwerkloosheid, werk, school, doorleren, bijbanen, etc kunnen hier terecht met al hun vragen. Alle vragen waar ze geen antwoord op kunnen vinden, kunnen ze via de chat stellen aan JOB. Hij helpt ze bij het beantwoorden van de vragen en zet ze eventueel door naar de juiste instanties. Klik hier voor de website vraaghetjob.nl.

Opdrachtgever: Regio Alkmaar
Doel:Jeugdwerkloosheid bestrijden
Instrument: Website met chatfunctie

Hoe werk jij aan je toekomst?

Geplaatst 4 okt. 2010 09:00 door Onbekende gebruiker   [ 7 okt. 2010 02:03 bijgewerkt ]

Naar aanleiding van het project “Wat doe jij na je examen?” uit 2009 is in 2010 dit project doorgezet op een brederniveau. 
De website hoewerkjijaanjetoekomst.nl is nu niet alleen voor examenkandidaten, maar voor alle jongeren tot 27 jaar die vragen hebben omtrent werk, school, doorleren, bijbaantjes, etc. Wederom is het mogelijk om vragen te stellen aan Xanne door middel van Chat. Zij helpt alle jongeren bij hun vragen en zet ze door naar de juiste instanties. Klik hier voor de website hoewerkjijaanjetoekomst.nl.

Opdrachtgever: Regio Drechtsteden en Gorinchem
Doel: Jeugdwerkloosheid bestrijden
Instrument: Website met chatfunctie en ludieke acties

Dancetour

Geplaatst 4 okt. 2010 08:55 door Onbekende gebruiker   [ 5 okt. 2010 07:32 bijgewerkt ]

Dance muziek is een muziekstroming waar mensen over de hele wereld naar luisteren, op dansen en op samenkomen. Dit zorgt voor een gevoel van samenhorigheid en schept een band. Het bij elkaar brengen van mensen en in het bijzonder jongeren en jong volwassenen staat centraal bij Dancetour.

Dancetour bereikt dit door het ondersteunen en organiseren van activiteiten in 13 steden door heel Nederland. Alle Dancetour steden hebben een gratis toegankelijk dance evenement met DJ's als Marco V, Chuckie, Don Diablo en Erick E. Daarbij zijn er projecten met jongenorganisaties, ROC en of HBO opleidingen. Alles staat in het teken van bringing people together!

In opdracht van Stichting Dancetour voert BOD Groep de gehele organisatie van Dancetour uit. Dit houdt:
  • De gehele voorbereiding met draaiboeken, vergunning aanvragen, gesprekken met gemeenten, promotie, communicatie
  • Het neerzetten van het evenement, de op- en afbouw, logistiek, catering, bar, beveiliging

Wat doe jij na je examen?

Geplaatst 4 okt. 2010 08:51 door Onbekende gebruiker   [ 10 nov. 2010 03:36 bijgewerkt ]

In mei 2009 deden ongeveer 4.000 jongeren uit de Drechtsteden examen op het VMBO, Havo, VWO, MBO en HBO. De website watdoejijnajeexamen.nl heeft als doel deze jongeren te stimuleren na hun opleiding door te leren en te kiezen voor een vak waarin nu en straks voldoende werk te vinden is. De werkloosheid onder jongeren in de Drechtsteden is, net als op landelijk niveau, het laatste half jaar fors gestegen door de economische omstandigheden.
De website heeft tussen mei en begin augustus 2009 ruim 3.000 bezoekers getrokken. Jongeren kunnen op de website door middel van chat vragen stellen aan Xanne. Zij helpt hen vervolgens verder met het vinden van de antwoorden op hun vragen.

Opdrachtgever: Regio Drechtsteden

Doel: Jeugdwerkloosheid bestrijden
Instrument: Website met chatfunctie, ludieke acties

Popevenement Breda Live 2010

Geplaatst 4 okt. 2010 08:48 door Onbekende gebruiker   [ 10 nov. 2010 03:49 bijgewerkt ]

Breda Live 2010 vond plaats op 10 juli. Er waren optredens van Kane, Nick & Simon, Alain Clark en Elske Dewall. Het evenement vond plaats op het Chasséveld in Breda.

Breda Live is een jaarlijks terugkerend popevenement op het Chasséveld in Breda. Het wordt georganiseerd door Volver bv, een joint venture tussen Maver Holding en BOD Groep. Breda Live 2010 vond plaats op 10 juli. Het was een prachtige warme zaterdagmiddag in Breda. Helaas zorgde noodweer rond 21.30 uur ervoor dat het evenement vroegtijdig beëindigd moest worden. Alle informatie over Breda Live is terug te vinden op de website.

Opdrachtgever: Volver BV

1-10 of 23