Dancetour

Geplaatst 10 nov. 2010 02:50 door Onbekende gebruiker   [ 18 nov. 2011 01:31 bijgewerkt door Magchiel Koekkoek ]

Dancetour staat voor 'Bringing people together' en geeft hier landelijk invulling aan door ondermeer 11 events, een DJ Knockout competitie met 250 DJ’s, Mixperience met verstandelijk gehandicapten, Projects Abroad in Zuid Afrika en cocreatie door 400 studenten van 15 onderwijsinstellingen. Dancetour is het grootste jongerenevenement van Nederland en geniet veel maatschappelijk draagvlak.

In 2011 is Dancetour wederom gegroeid in populariteit, bezoekers (150.000+) en bekendheid. Op Twitter bereikt Dancetour per event 900.000 unieke personen, met een totale exposure van ruim 2.000.000 berichten. Afrojack, Hardwell, Chuckie, Sander Kleinenberg en meer top DJ’s werken graag samen met Dancetour en spreken lof op diverse social media.

Check ook: www.dancetour.nl 

In opdracht van Stichting Dancetour voert BOD Groep de gehele organisatie van Dancetour uit. Dit houdt:
  • De gehele voorbereiding met draaiboeken, vergunning aanvragen, gesprekken met gemeenten, promotie, communicatie
  • Het neerzetten van het evenement, de op- en afbouw, logistiek, catering, bar, beveiliging

Dancetour projects

Geplaatst 10 nov. 2010 02:35 door Onbekende gebruiker   [ 15 aug. 2011 07:34 bijgewerkt ]

Projecten om jongeren en jong volwassenen bij elkaar te brengen rondom Dancetour - bringing people together. De projecten zijn opgezet rondom de thema’s ontwikkelingswerk, mensen met een beperking, jeugd en onderwijs.

Stichting Dancetour staat voor het bij elkaar brengen van jongeren en jong volwassenen door middel van verschillende projecten en evenementen. De Dancetour projecten hebben een educatief karakter, waarbij er samengewerkt wordt met jongeren van verschillende onderwijsinstellingen, poppodia, lokale horeca, jongerencentra en instellingen voor mensen met een beperking. De projecten zijn opgezet rondom de thema’s ontwikkelingswerk, mensen met een beperking, jeugd en onderwijs.


Activiteitendag voor mensen met een beperking
Stichting Dancetour bereikt verschillende lagen uit de samenleving. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak niet de mogelijkheid om het evenement te bezoeken dan wel aan een activiteit deel te nemen. Dancetour biedt deze mensen een activiteiten middag aan waar ze kunnen deelnemen aan een DJ workshop, kunnen dansen en deelnemen aan andere activiteiten. In meerdere Dancetour steden zijn ROC dan wel HBO studenten betrokken bij de organisatie. In 2010 heeft Dancetour dit project voor het eerst in twee steden succesvol opgezet.

Mixperience
Tijdens de Mixperience wordt een workshop gegeven waar bezoekers onder professionele begeleiding de beginselen van het DJ vak kunnen leren. De Mixperience wordt zowel op het evenement als op een centraal plein in de stad georganiseerd. Dancetour organiseert deze Mixperience in samenwerking met studenten van een plaatselijke ROC of HBO opleiding.

Dancetour DJ Knock Out
Voorafgaand aan elk evenement wordt een DJ contest georganiseerd onder lokaal talent uit de omgeving. Zij kunnen hun eigen DJ mix insturen naar Dancetour. Uiteindelijk strijden vier finalisten tijdens de live DJ Knock Out in een lokaal poppodium om een plek in de line-up van het Dancetour evenement in hun stad. Dancetour heeft voor dit project een samenwerking met GOGO tours, de aanbieder van populaire jongeren vakanties. Van alle winnaars maken meerdere DJ’s kans op drie weken lang op vakantie bestemmingen van GOGO te draaien.

Beveiliging meeloop stage
ROC Studenten van de opleiding beveiliging krijgen de unieke mogelijkheid om stage te lopen bij de beveiliging van het evenement, een professioneel bedrijf in hun vakgebied. Op secundaire posten worden onder begeleiding van beveiligingsbedrijf RISK, studenten ingezet voor ondermeer de visitatie, toezicht op nooduitgangen en toezicht op backstage terreinen.

Jeugdzorg/jongeren organisatie
Via de plaatselijk afdeling van jeugdzorg of een jongeren organisatie worden jongeren gevraagd om mee te helpen met de op– en afbouw van het evenement. Voor deze jongeren een leuke ervaring, een stap(je) richting regulier werk en een leuke bijverdienste.

Dancetour projects abroad
Stichting Dancetour is een nieuwe samenwerking gestart met de 1%CLUB en Be-More. Samen met deze organisaties gaat Dancetour een start
maken om met hulp van Nederlandse en Afrikaanse jongeren Dancetour participatieprojecten op te zetten in Zuid-Afrika. Projecten voor en door lokale Afrikaanse jongeren.


Bijzonder aan deze samenwerking is dat acht Nederlandse jongeren hun bijdrage leveren vanuit Nederland en de kans krijgen zelf af te reizen naar Zuid-Afrika om daar de projecten te realiseren. Be-More heeft vaste regio coördinatoren, deze gaan de jongeren ontvangen, begeleiden en aansturen.

Het project wordt geplaatst op de website van de 1%CLUB. In het kader van 1%DOEN worden projecten gekoppeld aan andere participatieprojecten zoals de Mixperience, DJ Knock Out of het evenement. Jongeren die onder begeleiding staan van de studenten die afreizen naar Zuid-Afrika, kunnen een diversiteit aan projecten uitwerken. Deze zijn vooral gericht op fondswerving “hoe gaan we het project financieren” communicatie en promotie “hoe gaan we bekendheid geven aan het project”.

Het project moet bij de jongeren bewustzijn en maatschappelijk betrokkenheid creëren en een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van de Afrikaanse jongeren.

Groepchat - brainstormen, organiseren en beslissen

Geplaatst 5 okt. 2010 06:33 door Maarten Stok

Groepchat is hét instrument dat BOD Groep vaak succesvol inzet om onderzoek te doen, de mening en ideeën van burgers in te winnen en/of ze te betrekken bij beleid. Groepchat spreekt aan en deelnemers stellen zich actief op. De eenvoudige werking maakt Groepchat geschikt om  diverse doelgroepen te bereiken, zoals jongeren, 45+‘ers of wijkbewoners in het algemeen. Groepchat is snel en efficiënt, wat het ook geschikt maakt als discussie- en vergaderinstrument.

Groepchat Business
Hoe tevreden zijn mijn medewerkers? 
Hoe profileer ik een nieuw product of dienst?Heeft onze 
interne reorganisatie geholpen om beter samen te werken? Wat is het effect van onze marketing
campagne? Wat is het imago van ons bedrijf bij de doelgroep? Wat zijn de wensen van mijn klanten?

Bovenstaande vragen benoemen de problemen waar veel organisaties mee te maken hebben. BOD Groep 
biedt u de mogelijkheid om antwoord te krijgen op vragen die in uw organisatie spelen. Door middel van een 
Groepchat kunt u de mening van uw doelgroep(en) achterhalen. Deze innovatieve methode laat uw mede
werkers en (potentiële) klanten meedenken over vraagstukken die aan de orde zijn binnen uw bedrijf.

Niet OK - makkelijk melden via smartphone in de buitenruimte

Geplaatst 4 okt. 2010 07:30 door Onbekende gebruiker   [ 5 okt. 2010 07:31 bijgewerkt ]

Niet OK is een mobiele applicatie voor smartphones, waarmee burgers meldingen kunnen maken over dingen die zij 'niet ok' vinden in de buitenruimte. Dit gebeurt aan de hand van foto's met daaraan gekoppelde GPS coördinaten. Deze applicatie wordt vervolgens gekoppeld aan het meldingssysteem van gemeenten. Hiermee creëer je burgerparticipatie en meer betrokkenheid bij de leefomgeving.Pilot Rotterdam

Een succesvolle pilot in de wijk Nieuwe Westen in Rotterdam heeft de volgende resultaten:
  • Voor de pilot was 5% van de bewoners tevreden over de terugkoppeling van de gemeente, via Niet OK is 47% tevreden tot zeer tevreden
  • Voor de pilot was 25% tevreden tot zeer tevreden over de snelheid van de terugkoppeling, na de pilot is dit meer dan 70%
  • De diensten hebben de pilot als positief ervaren, je ziet aan de foto meteen wat er aan de hand is
  • Intake via Niet OK is 67% goedkoper dan een telefonische melding

Niet Ok is een initiatief van BOD Groep en ontwikkeld in samenwerking met e-office. Meer informatie over Niet OK is terug te vinden op www.nietok.nl.

1-4 of 4